Wie geeft de training: Alle trainingen of begeleidingstrajecten worden door mijzelf verzorgd. Indien nodig werk ik samen met andere senior professionals, die hun eigen specialiteit hebben. 

Maatwerk: Alle trainingen en adviestrajecten zijn maatwerk. Dat betekent dat ze afgestemd worden op de specifieke vragen en wensen na een eerste gesprek met een klant.

Methode: De methodes die ik hanteer zijn ontwikkeld vanuit 3 verschillende disciplines:

1. Trainingen uit de school van Anne Boermans, Jaap Brand en Bob de Ronde. Met Anne Boermans deelde ik 8 jaar een praktijk (Boermans & Ysbrandy) in communicatietrainingen.

2. Psychologie: ik ben drs Psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie.

3. Bemiddeling: Bij een bemiddeling (ook bekend onder de termen 'conflictoplossing' of 'mediation') hanteer ik een combinatie van mijn kennis als communicatietrainer, psycholoog en attack-tics, een systeem van conflictoplossing van Terry Dobson en Victor Miller gebaseerd op de principes van aikido (een oude geweldloze Oosterse gevechtskunst).

Referenties: Alle trainingen en begeleidingen zijn, wat mij betreft, vertrouwelijk. Klanten komen uit het juridische veld (advocatuur, Openbaar Ministerie, Rechterlijke Macht, Hof), de informatieve media (regionaal, landelijk en commercieel, in Nederland en heel vaak België), profit en non-profit organisaties zoals  creatieve industrie, oliemaatschappijen, consultants, ministeries, etcetera.

Follow up: Ik streef naar een goede relatie met mijn klanten en dat is nooit een afhankelijkheidsrelatie. Het doel is altijd dat je zo snel mogelijk op eigen benen kunt staan. De trainingen zijn gericht op vaardigheden die in meerdere situaties toepasbaar zijn. Het staat een klant altijd vrij om te bellen ten tijde van een onvoorziene crisis of een (communicatie)vraag die er speelt. Dergelijke telefonische adviezen behoren tot de nazorg en worden niet in rekening gebracht.

De aard van een training: Een training is altijd opbouwend, nooit afbrekend. Toch roept die dikwijls in eerste instantie een negatieve reactie op, want naar jezelf kijken en luisteren wordt door de meeste mensen als vreemd en confronterend ervaren. Bovendien gaat het nooit om de psychologische analyse maar om de impressie of het gevolg van de communicatie. Je kunt misschien arrogant overkomen, dat wil helemaal niet zeggen dat je arrogant bent. Het leren van technieken is veel gemakkelijker dan het veranderen van eventuele gevoelens. Indien je met een slecht humeur een presentatie geeft, kun je dankzij techniek toch enthousiast overkomen.

De aard van een begeleiding of mediation: Het spreekt voor zich dat het tijdens een bemiddelingstraject vaak wel over de analyse van emoties gaat. Die liggen ten slotte meestal ten grondslag aan het ontstaan van een conflict. Ook bij een mediacrisis of een scheiding spelen emoties dikwijls een grote rol. Mijn opleiding tot psycholoog is van groot nut in zulke gevallen.